Pytanie
W 2011 r. pracownik otrzymał ze środków ZFŚS następujące świadczenia: 380 zł jako świadczenie pieniężne z okazji świąt Wielkanocnych, 1093,93 zł jako dopłata do wypoczynku tzw. "wczasy pod gruszą", 1500 zł jako zapomoga pieniężna z powodu zdarzeń losowych oraz świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł z okazji świąt Bożego Narodzenia.
Które z tych świadczeń powinny być opodatkowane?
Czy podatek jest w całości pokryty ze środków ZFŚS?
Dodam że kwota odpisu na tego pracownika to 1181,44 zł w 2011 r.