Pytanie
Bokser zawodowy, na podstawie kontraktu podpisanego z firmą szwajcarską, odbywa walki bokserskie w różnych państwach, a wynagrodzenie otrzymuje od tej firmy w wysokości ustalonej w kontrakcie. W 2012 r. i 2013 r. miał walki w następujących krajach:
1) Niemcy (grudzień 2012 r.) wynagrodzenie wypłacone dnia 2 stycznia 2013 r., gdzie potrącono podatek dochodowy w wysokości 15,825%
2) Dania (kwiecień 2013 r.) wynagrodzenie wypłacone dnia 31 maja 2013 r., gdzie nie potrącono podatku dochodowego
3) Rosja (październik 2013 r.) wynagrodzenie wypłacone dnia 28 listopada 2013 r., gdzie nie potrącono podatku dochodowego. Firma szwajcarska potrąciła 6,25% przychodu na rzecz Międzynarodowej Federacji Bokserskiej (walka była obroną tytułu Mistrza Europy zdobytego w 2012 r.).
Jakie metody rozliczenia dochodów zagranicznych należy zastosować do poszczególnych państw:
- Niemcy (umowa art. 17 i 24 ust. 2) wyłączenie z progresją?
- Dania (konwencja art. 16 i 22) wyłączenia z progresją?
- Rosja (umowa art. 17 i 21) odliczenia proporcjonalnego?
Co przyjąć jako przychód w przypadku Rosji (kwotę z kontraktu tj. 60.000 euro czy też kwotę po pomniejszeniu o opłatę na rzecz Federacji Bokserskiej tj. 56.250 euro?
Czy w przypadku Rosji czy można zastosować 20% koszty uzyskania przychodu?