Pytanie
W styczniu i lutym 2013 r. osoba fizyczna pracowała na kontrakcie (praktyka studencka) w Holandii i otrzymywała wynagrodzenie 500 euro miesięcznie. Od marca do grudnia 2013 r. pracowała na kontrakcie w Nigerii w firmie z tego samego koncernu, co firma holenderska. Otrzymywała co miesiąc 2000 euro, z czego 1400 przelewano na konto holenderskie, a 600 na konto w Nigerii. Dodatkowo otrzymała 5000 euro na pokrycie kosztów przelotów do domu w Polsce i z powrotem do Nigerii. Ponadto od środków na rachunku holenderskim naliczane są odsetki.
Które z otrzymanych dochodów są opodatkowane w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych (prawnych) i na jakich zasadach?