Pytanie
Jesteśmy spółką z o.o., prowadzącą działalność handlową materiałami budowlanymi. Duże problemy mamy z terminowym spływem naszych należności. W sytuacjach trudnych przekazujemy wierzytelność firmie windykacyjnej na podstawie "UMOWY O PRZELEW WIERZYTELNOŚCI". Z tym że, przekazując należność w kwocie 55.000 zł., składającej się z wielu faktur możemy- otrzymamy np. 50.000 zł. w sytuacji, kiedy firmie windykacyjnej uda się należność wyegzekwować. W umowie o której wyżej jest to zapisane następująco "Cesjonariusz zapłaci Cedentowi za wierzytelność oznaczoną w paragrafie 1 umowy kwotę 50.000 zł." Jednocześnie pragnę poinformować że, wcześniej należności te stanowiły przychód podatkowy, został również odprowadzony VAT.
Jak w takiej sytuacji powinnam rozksięgować takie zdarzenie gospodarcze?
W jak sposób wyodrębnić w kwocie różnicy, czyli w tym przypadku w 5000 zł?
Jaką część stanowi wartość netto faktury a jaką VAT, skoro umowa nie wskazuje konkretnej faktury z której różnica ma być potrącona?
Czy ta różnica jest kosztem uzyskania przychodu w momencie podpisania umowy o przelew wierzytelności?