Pytanie
W latach 2007-2009 otrzymywaliśmy od firmy leasingowej faktury dotyczące ubezpieczenia (OC i AC) pierwotnie usługi te były opodatkowane stawką VAT ZW. Następnie 2011 r. otrzymaliśmy faktury korygujące dotyczące ubezpieczenia (OC i AC) ze stawki ZW na 22%. Podatek naliczony z faktur korygujących został dopłacony. W tym okresie otrzymane faktury korygujące zwiększające podatek naliczony, ujęte zostały na bieżąco w deklaracji VAT-7(w roku 2011 r). Po czym w marcu 2014 r. kolejny raz otrzymaliśmy faktury korygujące stawkę podatku VAT do usługi ubezpieczenia (OC i AC) z 22% na stawkę ZW (faktury korygujące wystawione w marcu 2014 jako fakturę pierwotną wskazują faktury korygujące wystawioną w 2011 r.). Na fakturze korygującej kwota podatku naliczonego uprzednio została wykazana do zwrotu. Kwota ta jednak zostanie dopiero zwrócona w momencie podpisania i odesłania przez nas faktur korygujących.
W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi, w jaki sposób należy skorygować podatek naliczony od otrzymanych faktur korygujących?
Czy podatek naliczony należy pomniejszyć na bieżąco w deklaracji marcowej 2014 r., czy należy się wrócić do okresów, w których były wystawiane faktury pierwotne (lata 2007-2009), czy może do roku 2011, gdzie były wystawione "pierwsze" faktury korygujące i złożyć korekty deklaracji VAT-7 oraz dopłacić podatek VAT wraz z należnymi odsetkami?