Pytanie
W jaki sposób należy przeprowadzić postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za grunty przejęte pod drogę na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie "specustawy" drogowej?
Nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej. Z ewidencji gruntów wynika, że właścicielami są osoby, które według wstępnych ustaleń organu nie żyją. Nie jest również przeprowadzone postępowanie spadkowe. Starosta ma obowiązek wydać decyzję o ustaleniu wysokości odszkodowania w terminie 30 dni od daty ostateczności decyzji.
Jak postąpić w takim przypadku?