Pytanie
Małżonkowie uzyskują przychody z najmu lokalu mieszkalnego na cele mieszkalne, poza działalnością gospodarczą, i przed laty złożyli oświadczenie o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a na początku roku oświadczenie o opodatkowaniu dochodów z najmu przez męża. Mąż wystawia rachunki za czynsz. Między małżonkami istniała wspólność majątkowa. W kwietniu zawarto u notariusza umowę o rozdzielności majątkowej (po 50%). Mąż nie prowadzi działalności gospodarczej, żona prowadzi działalność gospodarczą jednoosobowo na zasadach ogólnych i jest czynnym podatnikiem VAT.
Czy w przypadku zawarcia umowy o rozdzielności majątkowej przychody z najmu powinni opodatkować małżonkowie odrębnie?
Od kiedy należy je opodatkować odrębnie?
Czy żona powinna złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania na zasadach ryczałtu i w jakim terminie?
Czy to, że żona jest czynnym podatnikiem VAT w działalności gospodarczej ma wpływ na opodatkowanie przychodów z najmu prywatnego przez nią odrębnie?
Czy do końca roku, na podstawie złożonego oświadczenia na początku roku, mąż może dochody z najmu opodatkować sam, tak jak do tej pory?
Jak technicznie powinno wyglądać rozliczenie płatności czynszu przez najemców w przypadku odrębnego opodatkowania, tj. czy małżonkowie powinni odrębnie wystawiać rachunki na połowę czynszu i płatności powinny być dokonywane odrębnie dla każdego z małżonków na konto lub gotówką?
Jak do tego mają się przepisy o kasie fiskalnej, czy każdy z małżonków jest odrębnym podatnikiem, czy limit z roku ubiegłego powyżej którego jest obowiązek zainstalowania kasy dotyczy małżonków odrębnie itp.?