Pytanie
Prowadzimy kasę walutową. Kierowca, który wywozi towar otrzymuje zaliczkę w euro na koszty podróży.
Po jakim kursie należy wycenić tę zaliczkę i koszty podróży?
Staramy się wyceniać zaliczkę wg kursu z FIFO, ale nie zawsze jest to możliwe, ze względu na różne kursy - wpłaty z różnych dni. Rozliczenie następuje też po kursie po jakim wyceniliśmy zaliczkę. Na koniec miesiąca dodatkowo ustalamy różnice kursowe od własnych środków w kasie stosując metodę FIFO. Samą dietę wyceniamy wg kursu z dnia poprzedzającego zaliczkę - wypłata następuje po przeliczeniu na zł.
Czy to postępowanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami?