Pytanie
Małżeństwo, jako wspólnicy dwuosobowej spółki cywilnej zakupili w 2003 r. nieruchomość, bez VAT. W 2010 r. dokonali przyłączenia do miejskiej sieci grzewczej. Kwotę netto faktury dokumentującej tą operację w całości zaliczyli w koszty. Cały czas było ogrzewanie elektryczne. W lutym 2011 r. zlikwidowali spółkę cywilną. Od tego czasu w księdze wieczystej są zapisani jako udziałowcy po 1/2. Od momentu likwidacji spółki małżonek, na mocy umowy quoad usum był jedynym użytkownikiem i, jako czynny podatnik VAT, czerpał dochody z wynajmu, rozliczając się na zasadach ogólnych (bez wpisu do ewidencji działalności gospodarczej). Po kilku miesiącach założył jednoosobową działalność gospodarczą i zaliczył nieruchomość do ewidencji środków trwałych. Do zakresu działalności został wpisany najem. Dokonał remontu oraz modernizacji – wewnętrzna sieć CO. Część wydatków zaliczył bezpośrednio w koszty, cześć podniosła wartość nieruchomości. W dniu 2 listopada 2012 r. na mocy prawomocnego wyroku małżeństwo przestaje istnieć, bez podziału majątku. Dnia 5 listopada 2012 r. została podpisana, przez przedsiębiorstwo byłego małżonka, umowa z zakładem ciepłowniczym. Wartość bilansowa nieruchomości to ok. 300.000 zł, a wg niedawno zrobionego operatu - 900.000 zł.
Czy jeżeli w wyniku podziału majątku, jeżeli przy tym zapisie w KW można mówić o podziale majątku, całość nieruchomości przypadnie byłej małżonce, to czy nowa właścicielka całości nieruchomości może zacząć amortyzację od tej wyższej kwoty, oraz zadeklarować krótszy czas amortyzacji?
Czy słusznie wartość netto faktury przyłączeniowej zaliczyli bezpośrednio w koszty, zakładając, ze przekraczała kwotę 3500 zł?