Użytkowanie wieczyste ma być zastąpione z mocy prawa własnością. Przekształcenie ma być odpłatne i nie pozbawiać gmin dochodów.
Taką propozycję zawiera projekt nowelizacji ustawy o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości, autorstwa PiS. Zgodnie z projektem, dotychczasowi użytkownicy wieczyści staliby się właścicielami z chwilą wejścia w życie zmian i dalej płaciliby tyle, ile jeszcze pozostało im do zapłaty za użytkowanie wieczyste do momentu jego wygaśnięcia. Przekształcenie potwierdzałby w drodze decyzji starosta (przy gruntach Skarbu Państwa) albo wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarządu powiatu albo zarządu województwa (przy gruntach samorządu). Interesy samorządów gwarantowałaby hipoteka. Nieuiszczona w dniu wydania decyzji część opłaty, byłaby zabezpieczona hipoteką przymusową na nieruchomości lub na lokalu.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 4 marca 2011 r., Ewa Ivanova