Podmiot podpisujący się jako Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Praw Konsumentów rozsyła masowo do przedsiębiorców wiadomości email wzywając prowadzących sklepy internetowe do zmiany regulaminów, grozi pozwem sądowym i oferuje odpłatną pomoc. Trudno ustalić tożsamość nadawcy, gdyż brakuje danych pozwalających jednoznacznie zidentyfikować wskazaną fundację.
W ocenie Urzędu nadawca dopuszcza się nierzetelnej praktyki marketingowej, naruszającej interesy przedsiębiorców. Adresatami ofert są jednak profesjonalni uczestnicy rynku, którzy powinni dokonywać wyboru świadomie, po szczegółowej analizie przesłanych propozycji. Urząd przypomina, iż w przypadku poniesienia szkody przez przedsiębiorcę w wyniku umowy zawartej z innym podmiotem gospodarczym swoich roszczeń może on dochodzić jedynie na drodze sądowej.
Należy podkreślić, iż korzystanie z oferty wskazanego w wiadomości email usługodawcy nie jest obowiązkiem żadnego przedsiębiorcy. Ustawa o prawach konsumenta wymaga jednak dostosowania regulaminu i samego systemu sprzedaży online. Aby ułatwić przedsiębiorcom spełnienie wymagań nowych przepisów i dostosowanie się do wymagań ustawy o prawach konsumenta, UOKiK przygotował nieodpłatne materiały dostępne w serwisie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl. Urząd zachęca do pobierania gotowych formularzy – dotyczących m.in. obniżenia ceny, zwrotu towaru, odstąpienia od umowy zawartej na odległość, które ułatwią przedsiębiorcom wywiązanie się z obowiązków.