Zwycięzcy konkursu „Eko Gwiazda. Zużyte baterie i akumulatory? Wiemy, co z nimi robić!” Maksymilian Stępień i Kornel Barberski w swojej filmowej prezentacji przekonali jury, że potrafią „zadbać o przyszłość naszego ziemskiego ogródka”.

Uczniowie szkół mechanicznych z całej Polski, w ramach rywalizacji nagrywali filmy z przemówieniami, w których poruszali problemy związane z ochroną środowiska i właściwym postępowaniem z odpadami niebezpiecznymi. Ich zadaniem było przede wszystkim dotarcie z tym przesłaniem do rówieśników.

Drugie i trzecie miejsce przyznano filmom zrealizowanym przez uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Gdyni: Bartoszowi Chmielowi i Michałowi Szoberowi (2 miejsce) oraz Klaudii Nawrowskiej i Patykowi Kreftowi (3 miejsce).

Patronatem konkursu jest firma motoryzacyjna Mercedes-Benz Polska. Jej przedstawicielka Ewa Łabno-Falęcka zaznaczyła, że konkurs jest elementem spójnej strategii firmy dotyczącej zwiększania świadomości ekologicznej wśród młodych ludzi.

Organizatorzy konkursu podkreślają, że zużyte baterie i akumulatory stanowią poważne zagrożenie dla środowiska głównie ze względu na zawarty w nich ołów, kadm i nikiel. Jeśli znajdą się w ziemi, mogą spowodować skażenie gleby i wód gruntowych. Według badań jedna niewielka guzikowa bateria srebrowa (stosowana np. w zegarkach) może skazić 1 metr sześcienny gleby lub zatruć 400 litrów wody.

Według statystyk za poprzednie lata roczna sprzedaż małogabarytowych baterii i akumulatorów wyniosła w Polsce 300 milionów sztuk, co w przeliczeniu na masę daje około 7,5 tys. ton odpadów niebezpiecznych.