Według raportów handlowych firmy Euler Hermes Collections, w 2013r. upadłość ogłosiły 926 polskie firmy. Eksperci podkreślają, że wiele przedsiębiorstw mogłoby przetrwać kłopoty i dalej działać na rynku, gdyby w odpowiednim czasie zastosowano narzędzia restrukturyzacyjne.

Alternatywą dla "twardych" działań egzekucyjnych ze strony wierzycieli albo ogłoszenia upadłości jest umożliwienie zawieszenia spłaty należności i rozpoczęcie procesu restrukturyzacji dłużnika. Warunkiem koniecznym dla wszczęcia procesu restrukturyzacji dłużnika jest zawarcie umowy typu "standstill" między dłużnikiem a jego wierzycielami, która pozwoli na zawieszenie wymagalności roszczeń, zaniechanie egzekucji i rozpoczęcie rozmów o restrukturyzacji zadłużenia. Konsultacje dotyczące treści tej umowy podjęli eksperci Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacji oraz członkowie Związku Banków Polskich. Specjaliści mają nadzieję, że rozwiązanie pozwoli na szybkie zakończenie prac nad wzorem umowy "standstill" odpowiadającej potrzebom rynku.

"Stowarzyszenie Praktyków Restrukturyzacji i Związek Banków Polskich przywiązują istotną uwagę do problemów restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw na wczesnym etapie ich powstawania. Sądzimy, że opracowanie takiego wzoru skróci czas negocjacji pomiędzy dłużnikiem a jego wierzycielami, a co za tym idzie umożliwi spłatę zadłużenia i restrukturyzację firmy bez konieczności przeprowadzania postępowania sądowego." – komentuje dr Lech Giliciński - partner K&L Gates i członek zarządu SPR.

"Związek Banków Polskich od lat wskazywał na potrzebę uproszczenia i optymalizacji procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw. Sprawny i na odpowiednim etapie przeprowadzony proces restrukturyzacji zapobiegający upadłości przedsiębiorstwa to ce,l do którego powinniśmy dążyć." – stwierdził dr Tadeusz Białek - dyrektor zespołu prawno-legislacyjnego ZBP.

"Umowy typu "standstill" są stosowane w różnych krajach oraz jurysdykcjach prawnych już od dłuższego czasu. Mimo ich specyficznych lokalnych uwarunkowań, mają one generalnie ten sam cel - umożliwienie bardziej efektywnego przebiegu procesu restrukturyzacji przed podjęciem działań egzekucyjnych, które często kończą możliwość ekonomicznie rozsądnego zaspokojenia roszczeń wszystkich interesariuszy, w najlepszy możliwy sposób dla danej sytuacji.  Instrument ten pozwala na poprawienie jednych z najczęstszych problemów restrukturyzacji, jakimi są brak czasu i informacji na wypracowanie rozsądnej wspólnej koncepcji restrukturyzacji oraz akcjonizm i nieskoordynowane działanie poszczególnych grup interesariuszy.  Z tych powodów chcemy jako Stowarzyszenie Praktyków Restrukturyzacji wspólnie z Związkiem Banków Polskich rozpowszechnić ten instrument również szerzej na polskim rynku." – podsumował Henryk Ciesielski - dyrektor zarządzający American Appraisal Polska i członek zarządu SPR.