1. Określenie celu założenia strony internetowej

Strona internetowa ma być wirtualną wizytówką firmy. Jej zasadniczym celem jest rozwój firmy, który można osiągnąć przede wszystkim poprzez:

• pozyskanie nowych klientów,
• organizowanie akcji promocyjnych skierowanych do potencjalnych klientów, jak również współpracujących z firmą (dla obecnych klientów organizuje się także różnego rodzaju akcje i programy lojalnościowe),
• odpowiednie zaprezentowanie oferty handlowej, tj. przedstawienie produktu (towaru lub usługi) i odpowiednią reklamę podkreślającą walory sprzedawanych produktów, ich cenę, korzyści płynące z zakupu.
Ważne jest też stworzenie i utrzymanie wizerunku firmy, m.in. poprzez:
• przedstawienie historii firmy i jej osiągnięć, tj. rynkowych (zwiększenie obrotów, liczby klientów, obszaru działania itd.), ale też pozarynkowych (np. udział w różnego rodzaju akcjach społecznych, współpraca z organizacjami charytatywnymi, sponsoring itp., te narzędzia mogą okazać się bardzo pomocne w budowaniu wizerunku),
• podkreślenie charakteru prowadzonej działalności,
• zaprezentowanie założycieli, właścicieli oraz pracowników i współpracowników firmy - jest to niezwykle istotny element budowania zaufania klientów,
• zapewnienie łatwego kontaktu z firmą, dostępu do informacji i sprawną obsługę klienta.
 
2. Ustalenie elementów składowych strony internetowej
Strona powinna działać sprawnie i zapewnić klientowi łatwy i czytelny dostęp do interesujących go informacji. Służą temu czytelnie ułożone zakładki zawierające odpowiednio pogrupowane informacje na temat firmy i prowadzonej działalności.
Strona internetową musi być przede wszystkim ciekawa. Musi zachęcać do zapoznania się z jej treścią. Powinna posiadać odpowiednie elementy graficzne, czytelne i atrakcyjne wizualnie, które umożliwią łatwy i intuicyjny dostęp do informacji. Strona musi być łatwa w obsłudze.
W miarę finansowych możliwości warto byłoby powierzyć specjalistom zajęcie się technicznymi szczegółami. Nie każdy potrafi bowiem zorganizować technicznie właściwy i atrakcyjny dostęp do informacji zawartych na stronie internetowej. Klient powinien mieć możliwość sprawnego zapoznania się, poprzez poszczególne zakładki, z potrzebnymi mu informacjami zachęcającymi do kontaktów z naszą firmą.
1. Informacje na temat firmy
Klient musi otrzymać podstawowe informacje o naszej firmie. Powinien je znaleźć w zakładce, którą nazwiemy: „O nas", „O firmie" itp. Zamieszczamy tu przede wszystkim:
1.1. Przedstawienie firmy
Chodzi tu o jej nazwę, czym się zajmuje, jaki jest główne zakres działalności i jakie są poboczne działalności, jeśli takie prowadzi.
1.2. Cele i zadania firmy
W tej części zaprezentujemy coś, co nazwiemy „misją" firmy, tj. cele, które stara się (najlepiej jak potrafi) realizować i jakie stawia przed sobą zadania. Warto tu podkreślić nie tylko komercyjny, rynkowy charakter działalności. Można bowiem wspomnieć też np. o zaangażowaniu w działalność charytatywną, czy wspieraniu działalności pożytku publicznego. Ważnym elementem budującym pozytywny wizerunek firmy i budzącym zaufanie do niej jest niewątpliwie, zwłaszcza w ostatnim czasie, właśnie działalność „pozahandlowa".
W tym celu warto poinformować klientów np. o współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego, udziale w akcjach charytatywnych, wsparciu działań z zakresu działalności pożytku publicznego, współpracy sponsorskiej itd.
1.3. Osoby działające w firmie
Firma to ludzie, dlatego trzeba poinformować klientów, kto zajmuje działa w naszej firmie. Przede wszystkim warto zamieścić sylwetki:
• założycieli firmy, a także osób kierujących firmą (właścicieli, członków zarządu, dyrektorów, menedżerów itd.),
• pracowników (chodzi o podkreślenie może nie danych osobowych ile o pokazanie kwalifikacji osób zajmujących się produkcją, dystrybucją, kontaktem z klientami i innymi czynnościami wymagającymi specjalistycznych kwalifikacji, które oczywiście nasi pracownicy powinni posiadać),
• współpracowników (chodzi tu o osoby współpracujące z naszą firmą na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło, ale też np. odbywające praktyki absolwenckie, czy staże), ale także współpracujących z naszą firmą ekspertów, doradców itp.
O kwalifikacjach osób działających w naszej firmie świadczą odpowiednie dokumenty, które warto również zaprezentować. Chodzi tu o różnego rodzaju zaświadczenia, zezwolenia, certyfikaty, dyplomy, świadectwa itd.
1.4. Nagrody i wyróżnienia
Jeśli firma otrzymała nagrody, wyróżnienia, czy podziękowania, to również wymaga to przedstawienia klientom. Szczególnie ważne jest podkreślenie tych, które świadczą o:
• jakości sprzedawanych produktów lub świadczonych usług,
• solidności i uczciwości wobec kontrahentów,
• zaangażowaniu w działalność społeczną.
2. Oferta handlowa
Tak można nazwać kolejną ważną zakładkę na stronie. Trzeba tu przedstawić, czym zajmuje się firma. Chodzi o pokazanie:
• produktów, jeśli handlujemy własnymi produktami,
• towarów, jeśli jest to „czysta" działalność handlowa,
• usług, jeśli jesteśmy firmą usługową.
Treść informacji w tym zakresie powinna przedstawiać dokładnie asortyment towarów (charakter i zakres usług) a także podkreślać ich walory. Ważnym elementem służącym tej prezentacji będą zdjęcia lub filmy. W zależności od branży można przedstawić np. zakres świadczonych usług, zdjęcia z zakładu produkcyjnego, biura, placów budowy itd.
Warto też zaprezentować istotne efekty prowadzonej działalności, np. zrealizowane inwestycje, projekty, przedsięwzięcia itd. Chodzi o pokazanie zarówno potencjału firmy, jak i osiągniętych rezultatów, którymi warto się pochwalić.
3. Podmioty współpracujące - partnerzy firmy
W zakładce nazwanej np. „Partnerzy" warto przedstawić podmioty, z którymi nasza firma współpracuje. Wskażmy tu, kto jest naszym partnerem, na czym polega nasza współpraca i jak długo współpracujemy z danym podmiotem.
Dodajmy, że nie chodzi tu tylko o kontrahentów. Warto też wymienić współpracujące z nami organizacje pozarządowe, tj. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne itd.
4. Opinie klientów firmy
Na naszej stronie powinna znaleźć się też zakładka, na której zamieścimy opinie na temat naszej firmy. Można ją nazwać np. „Opinie klientów", „Referencje", „Zdaniem klientów" itp. Można też rozważyć założenie forum, na którym klienci będą mogli zaprezentować swoje opinie. Pozwoli to na szybką reakcje na negatywne opinie i naprawienie popełnionych błędów, powstałych usterek itd.
5. Aktualne dane o funkcjonowaniu firmy
W zakładce nazywanej zwykle „Aktualności" warto poinformować klientów o aktualnych wydarzeniach w firmie. Mogą to być informacje np. na temat:
• aktualnych promocji,
• zmian w adresach, numerach telefonów, e-mailach itp.,
• zmian w składzie osób zarządzających,
• zmian w profilu prowadzonej działalności,
• udziału w targach, konferencjach, prestiżowych spotkaniach handlowych itp.,
• podejmowanych i trwających działaniach społecznych (udział, jako sponsor, w zawodach sportowych lub innych imprezach organizowanych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego).
6. Kontakt
Jest to bardzo ważna zakładka, która powinna zawierać komplet danych umożliwiających szybki i skuteczny kontakt z naszą firmą, czyli adresy, numery telefonów, adresy mailowe itd.
Chodzi tu o podanie informacji kontaktowych siedziby firmy, ale także podległych jednostek. Jeśli bowiem firma posiada oddziały lub filie również trzeba podać „namiary" wskazując też np. osoby odpowiedzialne za kontakt, realizację zamówień, udzielanie informacji itd.
Ważnym elementem będzie za mieszczenie mapki pokazującej optymalny dojazd do siedziby firmy lub ważnych miejsc, w których jest prowadzona działalność, tj. zakładów produkcyjnych, warsztatów, składów, magazynów, biur, kancelarii itd.
Uwaga!
Treść zamieszczanych na stronie informacji powinna być jasna, prosta, krótka, konkretna. Trzeba unikać rozwlekłych i nudnych komentarzy, które zwykle zniechęcają do lektury.
(...)
Czytaj więcej: Kompas Księgowo-Kadrowy
 
 
"Jak zarabiać w internecie" to praktyczny poradnik biznesowy o tym, jak stworzyć popularną stronę internetową i przekuć to na realne pieniądze. Autorzy - Tomasz Bonek i Marta Smaga przedstawiają bieżące trendy w tworzeniu stron internetowych, pozycjonowaniu, e-marketingu, których znajomość jest dziś niezbędna do tego, by w działalności internetowej .