Discovery liczy na porozumienie, ale jeśli do niego nie dojdzie - będzie dochodzić pełnego odszkodowania za naruszenia postanowień Traktatu.

"Zawiadomienie jest konsekwencją działań dyskryminujących i naruszających interesy Discovery, włączając w to nieuzasadnioną odmowę przedłużenia koncesji na nadawanie dla kanału TVN24 oraz przyjętą 11 sierpnia 2021 r. przez Sejm RP ustawę wprost wymierzoną w kanały grupy TVN Discovery. W przyjętym kształcie ustawa jest aktem ograniczającym niezależność i wolność mediów, mającym na celu osłabienie największej niezależnej grupy medialnej, będącej jednocześnie największą inwestycją amerykańską w Polsce" - napisano w komunikacie udostępnionym na stronie internetowej stacji TVN 24.

Czytaj też: Lex TVN uchwalona, ale koncesja może wygasnąć trochę później >

Zaznaczono, że od wielu lat obecna polska administracja dopuszcza się niesprawiedliwych ataków na kanały grupy TVN Discovery, szczególnie wobec kanału informacyjnego TVN24. Ataki te godzą w niezależność mediów i są bezpośrednim naruszeniem chronionej prawnie wolności słowa.

Firma poinformowała, że notyfikacja o możliwym postępowaniu została 12 sierpnia 2021 r. przedłożona Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie. Priorytetem dla Discovery jest porozumienie z polskimi władzami, ale jeśli to się nie powiedzie, spółka uruchomi postępowanie arbitrażowe zgodnie z art. IX ust. 3 Traktatu i będzie dochodzić pełnego odszkodowania za naruszenia postanowień Traktatu.

Czytaj też: Jak nie większością, to reasumpcją... - rządzący ratują się w Sejmie jak mogą >

Discovery przypomina, że zobowiązania wynikające z podpisanego w 1990 roku Traktatu obejmują m.in. sprawiedliwe i równe traktowanie inwestycji wzajemnych, ich nienaruszanie poprzez arbitralne i dyskryminacyjne decyzje oraz równe traktowanie w przyznawaniu koncesji oraz zakaz wywłaszczania bez odszkodowań.