Jak powiedziała kierująca Instytutem prof. Danuta Sosnowska, ustawa o środkach ochrony roślin, wprowadzająca do naszego prawa unijną dyrektywę wdrażającą zasady integrowanej ochrony, opartej na zrównoważonym stosowaniu środków ochrony roślin, jest już w Senacie. Wyjaśniła, że zrównoważone stosowanie środków ochrony roślin polega na tym, że rolnik podejmuje decyzję o wykonaniu zabiegu środkiem ochrony roślin tylko w momencie, gdy uzna, że występujące na jego polu agrofagi zagrażają plonom i plony te nie będą dla niego ekonomicznie opłacalne.

Jak dodała, integrowana ochrona roślin kładzie nacisk na uzyskanie zdrowych plonów przy minimalnych zakłóceniach funkcjonowania ekosystemu rolniczego.

„Priorytetem dla producenta, który decyduje o zastosowaniu środka ochrony roślin, powinny być metody niechemiczne, metody biologiczne, które są bezpieczne dla środowiska” - powiedziała.

W sesji bierze udział ponad 400 osób, przygotowano ponad 60 referatów. Przedstawione zostaną m.in. informacje nt. nowych metod prognoz i sygnalizacji pojawu agrofagów oraz strategii zapobiegania odporności agrofagów na środki ochrony roślin.

„Zwrócimy uwagę na nowe zagrożenia ze strony nowych szkodników, poznamy korzyści lub zagrożenia wynikające ze stosowania obniżonych dawek herbicydów, czy nowe technologie ograniczania zachwaszczenia” – powiedziała prof. Sosnowska.

Referaty i prezentacje dotyczyć będą również m.in. wyników monitoringu środków ochrony roślin w wodach pochodzących z obszaru zlewni rolniczych i w płodach rolnych, jak również przypadków wykrycia środków ochrony roślin w próbkach martwych pszczół. Sesja zakończy się w piątek. 

rpo/ je/