Obecnie przy pomocy wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym można założyć jedynie spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Posłowie PO chcą rozszerzyć tę możliwość na spółkę jawną i komandytową.

W noweli zaproponowano również rezygnację ze składania do akt rejestrowych wzorów podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki jawnej oraz wzorców podpisów członków zarządu spółki z o.o. Jak argumentują wnioskodawcy, posłowie PO, w praktyce i tak nikt nie porównuje złożonych na dokumentach podpisów z wzorcami w aktach rejestrowych. 
Zmaleć mają także opłaty pobierane od wniosku o wpis spółki zawiązanej przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego przez internet. Zamiast 500 zł wnioskodawca miałby płacić tylko 250 zł. Zmaleć miałaby także opłata za wniosek o zmianę wpisu - po noweli za taką czynność wnioskodawca płaciłby 200 zł (obecnie opłata wynosi 250 zł).
Pierwsze czytanie odbyło się 5 listopada 2014 r. Projekt trafił do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. 6 listopada br. komisja przyjęła sprawozdanie, w którym wnosi o przyjęcie projektu z poprawkami o charakterze legislacyjno–doprecyzowującym.