Podczas panelu podkreślano konieczność wsparcia rządu oraz zmian w prawie, które umożliwią samorządom bardziej efektywną walkę z problemem niskiej emisji. Jacek Krupa, marszałek województwa małopolskiego mówił m.in. o przyjętych dotychczas przez Małopolskę uchwałach antysmogowych, jak również o działaniach podejmowanych przez Województwo Śląskie. Zaznaczył również, że głównym problemem w walce ze smogiem jest brak rozwiązań ustawowych dotyczących jakości paliw i parametrów, które powinny spełniać piece. Podkreślał, że województwo małopolskie jest pionierem w walce ze smogiem, jednak możliwości samorządu są w tym względzie ograniczone. Potrzebna jest interwencja państwa i wyraźne wsparcie tych działań prowadzonych na szczeblu samorządowym, poprzez wycofanie szkodliwych paliw z obrotu i standaryzację kotłów - powiedział marszałek Jacek Krupa.

Przypomnijmy, że Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął trzy uchwały antysmogowe. Pierwsza - dla Krakowa - została uchwalona w styczniu 2016 r. i wprowadza całkowity zakaz palenia węglem i drewnem w kotłach, kominkach i piecach od 1 września 2019 r.

Druga uchwała, dotycząca pozostałego obszaru Małopolski, została uchwalona 23 stycznia 2016 r. Wprowadza zakaz stosowania niskiej jakości paliw stałych już od 1 lipca br. oraz zobowiązuje mieszkańców do wymiany kotłów na te spełniające najwyższe unijne normy (tzw. wymagania ekoprojektu). Najgorsze piece (tzw. kopciuchy) mają zniknąć z Małopolski do 2023 r., a właściciele kotłów 3 i 4 klasy muszą je wymienić do 2026 r.

Podczas kwietniowej sesji sejmiku województwa małopolskiego radni przyjęli z kolei trzecią uchwałę, która zawiera „przejściowe” przepisy antysmogowe dla Krakowa, w efekcie czego od 1 lipca 2017 r. nie będzie można tu ogrzewać domów i mieszkań węglem niskiej jakości.

Warto podkreślić, że w ślad za Małopolską, antysmogowe przepisy przygotowują też inne województwa. Województwo Śląskie przyjęło już uchwałę, trwają prace nad podobnym rozwiązaniem m.in. na Mazowszu, Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie.

Źródło: www.malopolska.pl, stan z 15.05.2017 r.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami