Jak informuje Centrum Informacyjne Rządu, program powstał z powodu postępującej erozji brzegu morskiego. Przewiduje on  selektywną, aktywną ochronę brzegów, jako najbardziej "uzasadnioną ekonomicznie i technicznie" i wskazano odcinki brzegu najbardziej zagrożone, które powinny zostać objęte ochroną. W l.2004-2014 urzędy morskie realizowały program na odcinkach brzegu najbardziej zagrożonych erozją i powodzią od strony morza.
W projekcie doprecyzowano przepis mówiący, że program jest finansowany z budżetu państwa oraz innych źródeł finansowania. Wskazano, że przy maksymalnym limicie wydatków z budżetu państwa na cały czas realizacji programu w l. 2004-2023 wynoszącym 911 mln zł, minimalna kwota wydatków budżetowych planowana rocznie nie może być mniejsza niż 34 mln zł.
W projektowanej nowelizacji założono ponadto m.in. że monitorowane ma być całe wybrzeże, dlatego jednoznacznie określono, że obowiązkowe jest podejmowanie prac i badań dotyczących ustalenia aktualnego stanu brzegu morskiego, a nie tylko odcinków wyznaczonych do objęcia jak najpilniej ochroną.(ks/pap)

Prawo ochrony środowiska>>>