Ze względów technologicznych i bezpieczeństwa wykonywanych robót dopuszczone są prace w ruchu ciągłym, 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Jest to związane z występowaniem w górze naprężeń i odkształceń, które będą na bieżąco monitorowane.

Cały proces drążenia i zabezpieczania wyrobiska składał się będzie z kilku etapów. Ze względu na budowę geologiczną drążenie nie będzie wykonywane całym przekrojem tunelu, aby nie osłabić górotworu. W zależności od twardości skał zastosowane zostaną: młoty hydrauliczne, dziobaki, wiertła, materiały wybuchowe i głowice skrawające. Na bieżąco będzie też dopasowany typ zabezpieczeń drążonego otworu: wstępna obudowa z betonu zbrojonego, natryskowy (torket), a w przypadku słabszej części górotworu dodatkowo obudowa wzmacniana za pomocą gwoździ i kotew.

Na odcinku ok. 16,7 km budowanej drogi ekspresowej S7 pomiędzy Lubniem a Chabówką dwukomorowy tunel o długości 2,06 km stanowił będzie 12,3% całej trasy. W ramach inwestycji powstaną dwa równoległe tunele, w których będzie się odbywał ruch tylko w jednym kierunku, czyli wydrążyć trzeba ponad 4 km otworów w górze Mały Luboń. Obydwie nitki tunelu będą wyposażone w wentylację oraz wszystkie niezbędne dla bezpieczeństwa ruchu urządzenia, włącznie z wyjściami awaryjnymi. Zakończenie drążenia tunelu planowane jest pod koniec 2019 r.

Na wszystkich trzech odcinkach S7 od Lubnia do Rabki Zdroju trwają prace ziemne przy wykopach i zakładaniu gwoździ gruntowych na skarpach (w celu zabezpieczenia zboczy skarp), deskowanie, zbrojenie i betonowanie obiektów mostowych. Betonowane są fundamenty i podpory obiektów inżynierskich.

Źródło: www.mib.gov.pl, stan z 10.03.2017 r.

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami