Wysokość stawki podatku od nieruchomości właściwej do opodatkowania garaży zależy od ich statusu prawnego tj. inna stawka będzie właściwa do opodatkowania garaży będących odrębną nieruchomością, a inna do tych które są pomieszczeniami przynależnymi.

Stawkę podatku właściwą dla budynków mieszkalnych stosuje się w przypadku garaży będących pomieszczeniami przynależnymi w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, z późn. zm.) oraz dla garaży wielostanowiskowych mieszczących się w bryle budynku mieszkalnego, stanowiących element nieruchomości wspólnej z określeniem korzystania z poszczególnych miejsc. Garaż będący odrębną nieruchomością z księgą wieczystą podlega natomiast opodatkowaniu stawką jak dla budynków i ich części pozostałych.

Pełna treść artykułu dostępna jest w Serwisie ABC Podatki >>>