Co roku w pożarach traw giną ludzie. Często są to osoby, które bezmyślnie wznieciły ogień, strażacy niosący pomoc lub ofiary wypadków drogowych, spowodowanych przez ograniczenie przez dym widoczności na drogach. Wypalanie traw przyczynia się do obniżenia rolniczej i ekologicznej wartości gruntów.

Pożary łąk i ściernisk powodują:

- emisje do powietrza rakotwórczych substancji (benzo(a)pirenu i innych węglowodorów);

- zubożenie gleby poprzez wypalenie warstwy próchnicy;

- zmniejszenie zdolności gleby do retencji wody;

- zniszczenie flory bakteryjnej odpowiedzialnej za asymilację azotu z atmosfery;

- wyginięcie traw i ziół o płytkim systemie korzeniowym, pozostają rośliny o silnym, głębokim systemie korzeniowym;

- wyginięcie największych sprzymierzeńców rolnika: mrówek, dżdżownic, biedronek, pszczół;

- zabicie piskląt ptaków mających swoje tereny lęgowe na łąkach (skowronki, bażanty);

- śmierć większych zwierząt: jeży, kretów, zajęcy i saren.

Wypalanie traw przez rolników grozi utratą możliwości uzyskania dopłat bezpośrednich.

Źródło: www.wios.warszawa.pl, stan z dnia 28 kwietnia 2016 r.