Uchwała Nr 20 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zaleceń ujednolicenia terminów wejścia w życie niektórych aktów normatywnych (M. P. poz. 205)
Przedsiębiorcy będą mieli co najmniej 30 dni na zapoznanie się z przepisami przed datą wejścia ich w życie. Rząd będzie także rekomendował zastosowanie tej zasady do pozarządowych projektów ustaw.
Od tzw. zasady dwóch terminów przewidziano wyjątki. Nie będzie stosowana, gdy szybkie wprowadzenie aktu prawnego będzie konieczne ze względu na ochronę życia lub zdrowia, ochronę interesu publicznego lub ważnych interesów państwa.
Celem nowego rozwiązania jest poprawa sytuacji przedsiębiorców. Dzięki ograniczeniu częstotliwości zmian w prawie planowanie działalności gospodarczej ma być łatwiejsze, a tym samym zmaleć mają koszty prowadzenia przedsiębiorstwa. Dwa terminy wejścia w życie przepisów dla biznesu obowiązują w Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii i na Litwie.