Komisja Europejska przedstawiła listę wniosków o ustanowienie zawieszeń poboru ceł lub kontyngentów taryfowych, które po uprzedniej akceptacji krajów członkowskich UE i dalszym procesie decyzyjnym UE planowane są do wprowadzenia w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
Jak informuje resort gospodarki, dzięki takiemu działaniu, szczególnie w odniesieniu do surowców i komponentów do produkcji, polskie firmy mogą kupić niedostępne w UE materiały z krajów trzecich po obniżonych lub zerowych stawkach celnych. Rozwiązanie to jest wsparciem dla rozwoju firmy, zwiększając jej konkurencyjność na rynku i możliwość tworzenia nowych miejsc pracy.
Polscy producenci mogą złożyć sprzeciw do wniosków innych państw członkowskich UE w zakresie zawieszenia poboru ceł lub ustanowienia preferencyjnego kontyngentu taryfowego, w sytuacji, w której istnieje w Polsce produkcja danego towaru.