Rozpoczęły się prace nad poselskim projektem ustawy dotyczącym gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Wprowadza on obowiązek oznakowania opakowań wzorami wskazującymi, do jakiej frakcji odpadów powinno trafić opakowanie po zużyciu produktu oraz odpady zawarte w tym opakowaniu.

Minister środowiska ma określić wzory oznakowania opakowań. Za nieprzestrzeganie nowych wymagań przewidziano wysokie kary. Ustawa miałaby wejść w życie już 1 stycznia 2021 roku.

 


Firmy wciąż niegotowe

Zdaniem Konfederacji Lewiatan firmy nie są obecnie w stanie spełnić tych wymagań. Dominik Gajewski, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan, tłumaczy, że oznakowanie produktów ułatwiające sortowanie odpadów opakowaniowych to jedna z najbardziej skutecznych form edukacji społeczeństwa w zakresie postępowania z odpadami.

Czytaj w LEX: Współpraca przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu produkty w opakowaniach z organizacją odzysku opakowań >

Jak podkreśla, to też niezbędny element systemu zarządzania odpadami opakowaniowymi, który powinien zostać w Polsce wprowadzony tak szybko, jak to możliwe. - Zwracamy jednak uwagę, że wdrożenie tego obowiązku w naszym kraju  jest zdecydowanie przedwczesne – mówi.

Sprawdź w LEX: Jak prawidłowo prowadzić dodatkową ewidencję opakowań w przypadku, gdy wagi opakowań wskazane na dokumentach/fakturach przez producenta różnią się od rzeczywistych? >

Aby oznakowanie miało sens, nie może wprowadzać w błąd

Zdaniem ekspertów Lewiatana, aby oznakowanie środowiskowe miało sens musi być możliwe do zastosowania i wyegzekwowania i nie może wprowadzać w błąd. Konieczne jest do tego zbudowanie efektywnego systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi, który w Polsce dopiero powstaje.

Czytaj w LEX: Przegląd obowiązków związanych z gospodarką opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi >

W odróżnieniu od większości krajów Unii Europejskiej u nas dopiero wprowadza się przepisy dotyczące zasad finansowania systemu gospodarki opakowaniami w ramach Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. Nie powinno się też regulować elementów systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi w sposób cząstkowy, gdy jeszcze nie mamy uporządkowanego całego systemu i sposobu jego finansowania.

Czytaj też: W niektórych regionach odpady na wagę złota

Na razie żadne inne państwo nie planuje rozwiązań krajowych

Wprowadzanie oznakowania środowiskowego opakowań powinno odbywać się w sposób, który nie naruszy zasad funkcjonowania wspólnego rynku UE. Opakowania produktów konsumenckich nie mają charakteru „krajowego”. Większość kategorii produktów wprowadza  się do obrotu zgodnie z prawem wspólnotowym. Prawo UE reguluje również oznakowanie, w tym większość symboli i piktogramów.

Według konfederacji Lewiatan nie jest możliwe umieszczanie na produktach 27 krajowych rodzajów oznakowania środowiskowego. Na razie żadne inne państwo nie planuje wprowadzenia rozwiązań krajowych w zakresie oznakowania środowiskowego.

Sprawdź w LEX: Jakie wymagania prawne należy spełnić przy transporcie własnych odpadów opakowaniowych z zagranicy? >

Najbardziej skutecznym sposobem informowania konsumentów o postępowaniu z odpadami opakowaniowymi byłby system wspólnotowy. - W sytuacji gdy zasady sortowania i recyklingu w Polsce nie są ujednolicone i powszechnie znane uczestnikom łańcucha wartości opakowań, wprowadzanie oznakowania opakowań dla konsumentów wydaje się zdecydowanie przedwczesne – dodaje Dominik Gajewski.

Czytaj w LEX: Opakowania zwrotne w księgach rachunkowych na przykładach >