W jego ramach tworzone będą rekomendacje do długoletniego programu mieszkaniowego - Mieszkania2030. Do Inkubatora poszukiwanych jest 10 ekspertów zajmujących się architekturą, architekturą zieleni, transportem, urbanistyką, socjologią, psychologią i innymi dziedzinami związanymi z funkcjonowaniem miasta, którzy zaangażują się w wypracowanie rekomendacji dla dwóch zagadnień: w jaki sposób można zagęszczać zabudowę śródmiejską w Warszawie oraz które wolne przestrzenie można przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową.

Uczestnicy będą podzieleni na dwie grupy. Każda będzie pracować nad jednym, wybranym tematem.

Inkubator składa się z 2 etapów: wypracowania rekomendacji w poszczególnych tematach oraz ich omówienie z mieszkańcami miasta nieposiadającymi wiedzy eksperckiej w zakresie planowania przestrzennego. Proces trwa od 21 lutego do 10 marca.

Aby zgłosić się do Inkubatora, należy wypełnić do 16.02.2017 r. ankietę: goo.gl/forms/QwLCc7MvbGEQuYPD2. Udział w projekcie należy potwierdzić do soboty, 18 lutego. Kontakt: warsztaty.mieszkania2030@gmail.com

Źródło: www.um.warszawa.pl, stan z dnia 15 lutego 2017 r.

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami