Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz fundusze wojewódzkie wspierają w formie preferencyjnych pożyczek i dotacji gminne inwestycje proekologiczne. Wysokość pożyczki oprocentowanej w wysokości niespełna 5 proc. w skali roku to minimum 2 mln zł. Część pożyczek jest umarzana. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Fundusz Narodowy lub NFOŚiGW) jest obecnie największym krajowym źródłem wspierającym inwestycje komunalne na terenie gmin.

Gminy mogą otrzymać pomoc również z powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska. Fundusz Narodowy wspiera przede wszystkim inwestycje o dużych kosztach kwalifikowanych. Jeżeli gmina chce skorzystać z pomocy przy realizacji projektu komunalnego o niewielkich kosztach, tj. do kilku milionów złotych, to powinna o wsparcie finansowe zwrócić się najpierw do odpowiedniego funduszu wojewódzkiego. W każdym województwie jest taki fundusz. W zależności od posiadanych środków udziela, podobnie jak NFOŚiGW, preferencyjnych pożyczek lub dotacji na realizację inwestycji proekologicznych. Pomoc można otrzymać na zrealizowanie projektów, które przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego w gminie albo w regionie. Fundusz Narodowy, podobnie jak fundusze wojewódzkie, dokonując wyboru przedsięwzięć, bierze pod uwagę przede wszystkim te dofinansowywane bezzwrotnymi środkami unijnymi oraz innymi środkami zagranicznymi. Mimo tego zastrzeżenia w praktyce pomoc jest udzielana również i na inwestycje realizowane bez udziału dotacji.

źródło: Gazeta Prawna, 23 lipca 2008 r.