Prawie 280 mln zł z funduszy EOG na oszczędzanie energii i promowanie OZE

29 maja 2013 r. został ogłoszony otwarty nabór wniosków na dofinansowanie projektów dotyczących poprawy efektywności energetycznej w budynkach i wzrostu produkcji ze źródeł odnawialnych. Tym razem do wykorzystania z funduszy EOG jest prawie 280 mln zł.

Wnioski o dofinansowanie w ramach Programu PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii można składać od 10 czerwca 2013 roku do 12 sierpnia 2013 roku. Wsparcie finansowe przeznaczone jest dla jednostek sektora finansów publicznych oraz podmiotów niepublicznych realizujących zadania publiczne. Regulamin konkursu, podręcznik wnioskodawcy, a także dokumenty niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie dostępne są w ogłoszeniu dostępnym na stronie Ministerstwa Środowiska:

www.mos.gov.pl/artykul/4465_aktualnosci/20656_ogloszenie_o_naborze_wnioskow_w_ramach_funduszy_eog_2009_2014_dla_programu_operacyjnego_pl04_oszczedzanie_energii_i_promowanie_odnawialnych_zrodel_energii.html

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.mos.gov.pl, stan z dnia 4 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 4 czerwca 2013 r.