W sytuacji, gdy na danym terenie występują przekroczenia standardów jakości powietrza, organ administracji prowadzi trzy postępowania ściśle powiązane ze sobą, a więc postępowanie kompensacyjne, postępowanie w sprawie cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia na korzystanie ze środowiska (jeśli taka konieczność występuje), postępowanie w sprawie wydania nowego pozwolenia na korzystanie ze środowiska.W związku z tym w praktyce mogą pojawić się wątpliwości związane z ustaleniem, czy postępowania te będzie kończyć wydanie jednego orzeczenia czy też kilku, a jeżeli kilku, to jaka jest relacja pomiędzy nimi. Próba rozstrzygnięcia tych wątpliwości została podjęta w art. 229 Prawa ochrony środowiska.

Dowiedz się więcej z książki
Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Z postanowień art. 229 ust. 1 i 2 Prawa ochrony środowiska wynika, że w omawianej kategorii spraw są wydawane dwa różne orzeczenia, których postanowienia wzajemnie na siebie oddziałują. Pierwszym z nich jest cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia na korzystanie ze środowiska w zakresie emisji gazów lub pyłów do powietrza. Drugim natomiast - wydanie pozwolenia na korzystanie ze środowiska dla nowego podmiotu. 
Więcej >>>