Wyrok Trybunału Konstytucyjnego orzekający o niezgodności z Konstytucją nowelizacji Prawa budowlanego oznacza, że nic się na razie nie zmieni w sposobie załatwiania formalności budowlanych.
Nie będzie prostej rejestracji. Nadal trzeba uzyskiwać pozwolenia na budowę oraz na użytkowanie. Samowole budowlane popełnione przed 1995 r. nie będą legalizowane automatycznie, poprzez złożenie wniosku, ale dopiero po przeprowadzeniu postępowania legalizacyjnego. Odpowiedzialność osób uczestniczących w procesie budowy nie zostanie zwiększona, co przewidywała nowelizacja, ale pozostanie taka sama. Nadal konieczne będzie zgłoszenie robót budowlanych dotyczących m.in. z przyłączy mediów, altan i obiektów gospodarczych w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni do 25 lub 35 mkw. Wyrok TK będzie wywierał skutki z chwilą opublikowania go w Dzienniku Ustaw.
Źródło: Rzeczpospolita, 22 kwietnia 2011 r., Renata Krupa-Dąbrowska

Data publikacji: 26 kwietnia 2011 r.