Propozycję taką przedstawiciele Urzędu Patentowego przedstawili we wtorek podczas posiedzenia sejmowej komisji cyfryzacji.
- Obecnie w Polsce nie ma jednego miejsca z dużą ofertą komercjalizacyjną. Mamy odrębne portfolia technologii praw własności intelektualnej robione przez instytuty badawcze; urzędy marszałkowskie tworzą swoje bazy danych, firmy. Nie ma jednego miejsca, gdzie - zwłaszcza biznes - może sięgnąć, żeby przejrzeć w danej, potrzebnej mu specjalizacji operacyjnej, jakie ma dostępne technologie - tłumaczył Piotr Brylski, radca prezesa Urzędu Patentowego RP.

Urząd proponuje więc utworzenie Narodowego Banku Własności Intelektualnej (NBWI) - ogólnodostępnej bazy danych o powstających w Polsce wynalazkach oraz innych, zorientowanych na komercjalizację rozwiązaniach, autorstwa krajowych twórców.
Jak podkreślał przedstawiciel Urzędu Patentowego, baza takich danych w Polsce mogłaby być również prezentowana potencjalnym inwestorom zagranicznym. - Gdyby istniał jeden duży, aktualizowany zbiór tego potencjału polskiej innowacyjności, to on mógłby być też używany przez państwo polskie na zewnątrz - stwierdził.