Do Starosty wpłynęło zapytanie, jak zalegalizować posiadanie poroża Kudu Wielkiego, które jest wpisane w podręczniku do oznaczenia trofeów myśliwskich jako podlegające ochronie CITES? Poroże jest z XIX wieku. Właścicielka chce sprzedać to poroże.


Jeśli poroże pochodzi sprzed 1975 r., a więc zostało pozyskane przed datą wejścia w życie Konwencji Waszyngtońskiej, nie jest ono objęte ochroną CITES. Oznacza to, że nie są potrzebne dokumenty z MŚ potwierdzające legalność pochodzenia (takie dokumenty potrzebne są dla zwierząt objętych ochroną załącznika I). Właściciel musi jednak udowodnić, że okaz pochodzi z legalnego źródła (na wypadek kontroli). Jeśli posiada takie dokumenty, może bez przeszkód sprzedać okaz.


Dowodem mogą być fotografie wykonane przed 1975 r., mogą być również zapisy pochodzące z testamentu poprzedniego właściciela. W ostateczności można wykonać ekspertyzę ustalającą przybliżony wiek okazu.