W środę, 9 września, senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności będzie kontynuowała prace nad ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (druk senacki nr 193), która wprowadza tarczę antykryzysową dla branży turystycznej. Obejmie ona zwolnienia ze składek ZUS m.in.: dla pilotów wycieczek, przewodników, przewoźników, właścicieli dyskotek, pokojów zagadek, domów strachów, artystów. Podobnie - świadczenie postojowe dla agencji turystycznych, przewoźników, przewodników i pilotów oraz przewiduej powstanie specjalnego funduszu, który udzieli biurom podróży pożyczki na zwrot pieniędzy klientów za odwołane imprezy. Zdaniem branży pomoc, która ma kosztować budżet ponad 850 milionów złotych, nie obejmuje wszystkich podmiotów, które jej potrzebują.

 

Zwolnienie ze składek i postojowe dla większej grupy firm

Poszerzenie tarczy popiera też Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Rzecznik skierował do senator Marii Koc, przewodniczącej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, pismo z prośbą o poparcie przez komisję poprawek uzgodnionych przez przedstawicieli 8 organizacji branżowych i grup firm oraz specjalistów turystycznych. Czego oczekują? Przede wszystkim branża postuluje wydłużenie listy firm, które będą mogły ubiegać się o zwolnienie ze składek ZUS czy świadczenie postojowe. Zwolnienie powinno objąć m.in. organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z),  pośredników turystycznych(PKD 79. I LB), pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (79.90.A), hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55. I OZ ), obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z), agencje reklamowe (PKD 73.1 IŻ) czy firmy związane z organizacją targów, wystaw i kongresów (63.12.Z). Dlaczego to jest tak ważne?

Branża turystyczna to nie tylko przewodnicy, piloci, kierowcy autokarów i agencje turystyczne, to także turystyka zorganizowana, transgraniczna, biznesowa, która wciąż nie działa i czeka na wsparcia - mówi Bartosz Bieszyński,  koordynator Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń. I wyjaśnia, że skoro ustawa uwzględnia agencje turystyczne (PKD 79.11.A), to niezasadne jest  pominięcie pośredników turystycznych prowadzących np. sprzedaż biletów lotniczych i hotelowych – dodaje.

Grażyna Marciniak, niezależny ekspert do spraw HR w małych i średnich firmach, zauważa, że ustawa nie obejmuje w pełni branży wystawienniczej, która też ucierpiała i nadal cierpi. - Szczególnie krzywdzące jest to, że aby zakwalifikować się do wsparcia trzeba mieć profil PKD wpisany jako jeden z dziesięciu pierwszych w KRS. Tymczasem największe firmy z wieloletnim stażem owo nieszczęsne PKD, uprawniające do wsparcia, mają wpisane np na 11, 15, 20 pozycji. Pomoc uzyskają bardzo drobne firmy z krótkim stażem na rynku. Przykładowo, w ogóle brak jest PKD dotyczącego projektowania i produkowania stoisk targowych, mimo że Polska jest potęgą światową. Najczęściej, ich zestaw PKD rozpoczyna się od usług budowlanych, bo w ciągu 2-3 dni na hali targowej przygotowują „budynki - cuda architektury”. Teraz te cuda zalegają w magazynach – wyjaśnia Grażyna Marciniak.

Bieszczyński zauważa jeszcze, że zdecydowana większość podmiotów działających w branży targowej funkcjonuje pod PKD 73.11.Z (agencje reklamowe). - One też będą pozbawione wsparcia, choć targi i różne międzynarodowe wydarzenia nie odbywają się – podkreśla. Branża postuluje też, aby zamiast dominującego PKD, wprowadzić obowiązek złożenia oświadczenia, że minimum 50 proc. rocznych przychodów przedsiębiorcy w 2019 roku  pochodziło z działalności związanej z tagami oraz że jest to jego działalność dominująca.

 


Inaczej liczone dochody

Ponadto branża postuluje uwzględnienie we wniosku o postojowe spadku przychodów z najważniejszych dla turystyki miesięcy. Obecne brzmienie artykułu 15zs l ogranicza bowiem możliwość uwzględnienia we wniosku o świadczenie postojowe spadku przychodu z innego miesiąca, aniżeli z tego poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Oddolna Inicjatywa Ratowania Turystyki postuluje też, aby świadczenie postojowe było przyznawane bez wymogu okresowego zawieszenia działalności. Obecnie, zgodnie z ustawą, o świadczenie postojowe będą mogli się starać agenci turystyczni (działalność o kodzie 79.90 A), którzy zawiesili działalność po 31 sierpnia 2019 r., ale w całym 2019 roku nie wykonywali jej dłużej niż 9 miesięcy. Tymczasem wielu agentów nie zawiesza działalności i odprowadza składki do ZUS także poza sezonem. Czy Senat poprze te propozycje? Wszystko wskazuje, że tak. Bartosz Bieszyński podkreśla jednak, że najważniejsze, aby problem dostrzegli rząd i Sejm. - Ważne jest, że by Sejm nie odrzucił wprowadzonych przez Senat poprawek - podkreśla. - Na podstawie wcześniejszych doświadczeń mamy prawo podejrzewać, że tą ustawą rządzący na długo zamkną temat pomocy turystyce i to, co się w niej nie znajdzie, nie będzie miało już szans na wejście w życie w przewidywalnym terminie. Dlatego to teraz trzeba zrobić co się tylko da, by ustawa zawierała, jak najwięcej elementów pomocy dla branży turystycznej - podsumowuje Andrzej Wnęk z Oddolnej Inicjatywy Ratowania Turystyki.