W przedmiotowej sprawie przedsiębiorca chciał zawiesić działalność gospodarczą. W związku z tym 30 czerwca 2014 r. złożył w urzędzie miasta wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) z zamiarem zawieszenia działalności gospodarczej. Na złożonym formularzu CEIDG w rubryce 01 omyłkowo zakreślił punkt 5 (wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG) zamiast 3 (wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej). W rubryce 16 Informacja o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie wskazał żadnej daty. Za to pracownik urzędu miasta samodzielnie sporządził załącznik o nazwie Część CEIDG-POPR określając w nim treść niewypełnionej przez przedsiębiorcę rubryki 16 przez podanie daty 2 lipca 2014 r.
O wykreśleniu z rejestru z dniem 3 lipca 2014 r. przedsiębiorca dowiedział się w 4 lipca 2014 r. na podstawie wydruku z ewidencji działalności gospodarczej CEIDG prowadzonej przez ministra gospodarki. Czynności tej nie udało się anulować ani zmienić na zawieszenie. Dlatego 7 lipca 2014 r. przedsiębiorca złożył wniosek o ponowny wpis do CEIDG oraz o zawieszenie działalności gospodarczej z dniem 10 lipca 2014 r.

Przedsiębiorca miał jednak wątpliwość, czy zaistniała sytuacja skutkowała wykreśleniem go, jako podatnika VAT z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego i czy przy ponownej rejestracji działalności pozostawał podatnikiem VAT.

(...)

Czytaj więcej na stronie www.podatki.abc.pl