Skontrolowano: oczyszczalnię w Ugoszczy (gmina Studzienice), oczyszczalnię w Brusach (zakład gospodarki komunalnej w Brusach), oczyszczalnie w Rytlu i Czersku (zakład komunalny w Czersku), oczyszczalnię w Swornychgaciach (gminny zakład gospodarki komunalnej sp z o. o. w Chojnicach) oraz oczyszczalnię miejską „Igły” (miejskie wodociągi sp. z o.o. w Chojnicach). Jak informuje WIOŚ, w obiektach nie wystąpiły uszkodzenia urządzeń. Wszystkie oczyszczalnie wyposażone są w agregaty prądotwórcze (pracujące w automacie). Przejęły one zasilanie we wszystkich oczyszczalniach, co zapobiegło zakłóceniom w procesach technologicznych. Jedynie na terenie oczyszczalni w Chojnicach nastąpiło uszkodzenie m.in. opierzenia, wentylacji i rynny na dachu przepompowni recyrkulacji, a także dwóch bram wjazdowych, opierzenia dachu myjni i stacji dozowania (obiekt jest ubezpieczony).

Źródło: www.gdansk.wios.gov.pl, stan z 21.08.2017 r.