Pytanie
Spółka z o.o. (polski podmiot) zakupiła towar z importu w USD w kwocie 10.000 USD. Dla celów rozliczenia faktury importowej stosuje kurs roboczy średni NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury - faktura z dnia 4 kwietnia 2012 r., kurs wzięty z 3 kwietnia 2012 r. Dnia 15 czerwca 2012 r. spółka zapłaciła częściowo swoje zobowiązania z rachunku walutowego w USD w kwocie 5.000 USD. Dnia 25 czerwca 2012 r. (poniedziałek) zapłaciła 5.000 USD.
Po jakim kursie należy rozliczyć zapłaty?
Czy będzie to średni kurs NBP z dnia 14 czerwca i z dnia 22 czerwca 2012 r. (piątek)?
Bank na swojej stronie w banku pokazuje tabelę swoich kursów.