W piątek, 6 listopada, na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki potwierdził zapowiadany od kilku dni pakiet działań osłonowych dla przedsiębiorstw. - Od początku pandemii wydaliśmy 300 mld zł na walkę z COVID-19, tarcza finansowa i tarcza antykryzysowa to łącznie około 150 mld zł - powiedział premier. Jak podkreślał, w czasie kryzysu wywołanego koronawirusem kluczowa jest obrona miejsc pracy. - 5 mln miejsc pracy, tyle miejsc pracy obroniliśmy w ostatnich kilku miesiącach - stwierdził szef rządu. Według niego, pakiet został skonstruowany w taki sposób, żeby każda firma, w szczególności z tych branż najbardziej dotkniętych, mogła skorzystać z kilku instrumentów jednocześnie.

-  Przewidujemy dodatkowe środki dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z budżetu państwa po to, żeby zrekompensować ten ubytek dochodów w FUS - poinformował w piątek premier Mateusz Morawiecki nawiązując do planowanego przedłużenia zwolnienia z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie społeczne dla branż dotkniętych restrykcjami.

Premier pytany był też o to, czy zwolnienie ze składek ZUS i tzw. postojowe będą obowiązywały tylko za listopad, czy też jest szansa na przedłużenie tej pomocy,  oraz czy jest szansa na wypłacenie świadczenia solidarnościowego teraz, gdy ludzie będą masowo tracić pracę. - Jeśli chodzi o zwolnienie ze składek ZUS, to tak, one mogą być przedłużone również poza listopad - odpowiedział szef rządu. Dodał, że zależy to od tego, jak głęboki będzie „hamulec bezpieczeństwa, jak mocno będzie on wciśnięty”.

Czytaj również: Prezes PFR: Nowe instrumenty pakietu osłonowego dla gospodarki ruszą po notyfikacji przez KE>>
 

Co przygotował rząd w pakiecie

Omawiany przez premiera pakiet 10 działań antykryzysowych dla firm obejmuje: 

 1. Dofinansowanie kosztów stałych dla MŚP z branż najbardziej dotkniętych restrykcjami - subwencje w ramach tarczy finansowej PFR w wysokości do 70 proc. niepokrytych przychodami kosztów stałych pod warunkiem spadku przychodów o 30 proc. względem tego samego okresu 2019 r. Dla kogo: branże objęte restrykcjami sanitarnymi.
 2. Umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej z PFR - umorzenie subwencji finansowych z PFR dla MŚP dla sektorów objętych restrykcjami sanitarnymi pod warunkiem skumulowanego spadku przychodów od marca 2020 r. do marca 2021 r. o co najmniej 30 proc. Dla kogo: branże objęte restrykcjami sanitarnymi.
 3. Wydłużenie programu Tarczy Finansowej dla Dużych Firm do 31.03.2021 r. (wnioski) oraz do 31.06.2020 r. (wypłaty) - zmiana zasad liczenia szkody z powodu COVID-19 w pożyczkach preferencyjnych z obecnego marzec – sierpień 2020 r. na marzec 2020 r. – marzec 2021 r.,  zgodnie z pierwotnym kształtem programu. Wdrożenie szybkiej ścieżki dla dużych MŚP. Dla kogo: duże firmy, duże MŚP, wszystkie branże
 4. Pożyczki długoterminowe z gwarancją - kontynuacja gwarancji de minimis dla MŚP oraz gwarancji płynnościowych dla dużych firm. Konsultacje z Komisją Europejską możliwości w dopłat na pokrycie rat dla pożyczek na okres 6 lat dla branż dotkniętych restrykcjami. Dla kogo: wszystkie branże oraz branże objęte restrykcjami sanitarnymi
 5. Dofinansowanie zatrudnienia -kontynuacja dopłat do miejsc pracy z FGŚP w postaci postojowego i obniżonego wymiaru czasu pracy. Dla kogo: wszystkie branże.
 6. Przedłużenie postojowego - przedłużenie wypłaty postojowego dla branż objętych restrykcjami. Dla kogo: branże objęte restrykcjami sanitarnymi
 7. Zwolnienie ze składek na ZUS - przedłużenie zwolnienia dla branż dotkniętych restrykcjami. Dla kogo: branże objęte restrykcjami sanitarnymi
 8. Dofinansowanie zmiany zakresu działalności w ramach Dotacji na biznes - zwiększenie kwoty dotacji z 6 do 8-krotności średniego wynagrodzenia oraz rozszerzenie polegające dofinansowaniu nie tylko nowej działalności, ale także zmiany zakresu aktualnej działalności. Finansowanie udzielane przez PUP. Dla kogo: branże objęte restrykcjami sanitarnymi
 9. Polityka drugiej szansy - dofinansowanie ARP kosztów związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw. Dla kogo: przedsiębiorstwa w restrukturyzacji
 10. Dofinansowanie leasingu - pokrycie kosztów leasingu przez ARP. Dla kogo: branża transportowa

 

 


Apel do Senatu i 10 Rzecznika MŚP

Premier i Michał Dworczyk, szef KPRM zaapelowali, aby Senat zebrał się jak najszybciej, by przyśpieszyć prace nad ustawami pomagającymi zwalczyć skutki epidemii i pomagającymi przedsiębiorcom. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki odnosząc się do tego apelu podkreślił, że to Sejm opóźnia zaplanowane wcześniej prace nad tymi ustawami i przesuwa swoje posiedzenie. - Jeśli Sejm uporczywie nie będzie się zbierał, to w porozumieniu z Konwentem Seniorów zwołam Senat wcześniej. Wystąpimy wtedy o informację, dlaczego opóźniane są prace nad pomocą dla branż dotkniętych COVIDEM, w tym wypadku branży turystycznej, gastronomicznej i pochodnych – powiedział Tomasz Grodzki.

Natomiast na poniedziałek, 9 listopada, zapowiedziana z kolei została konferencja Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw, na której przedstawiona ma zostać "10" Rzecznika MŚP, czyli systemowe zmiany dla przedsiębiorców – postulaty środowiska gospodarczego zrzeszonego w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP.

Dziesiątka Rzecznika MŚP” to:

 1. Reforma ZUS dla przedsiębiorców
 2. Płaca minimalna na poziomie połowy średniego wynagrodzenia w każdym powiecie
 3. Zakaz nakładania przez ustawodawcę nowych obowiązków biurokratycznych dla mikroprzedsiębiorców oraz redukcja obecnie istniejących
 4. Zmiany prawa gospodarczego nakładające obowiązki dla przedsiębiorców z minimum półrocznym wyprzedzeniem
 5. Rozliczanie się ryczałtem od przychodów bez ograniczeń wraz z dostosowaniem stawek do możliwości w poszczególnych branżach
 6. Brak możliwości zawieszenia biegu terminu zobowiązania podatkowego
 7. Rada odwoławcza z udziałem przedstawicieli samorządów zawodowych oraz urzędów
 8. Realna odpowiedzialność dyscyplinarna i majątkowa urzędników
 9. Ograniczenie praktyki nadużywania tymczasowych aresztowań dla przedsiębiorców
 10. Skrócenie czasu trwania postępowań gospodarczych