Otwarto nowy odcinek S3

Otwarto nowy odcinek drogi ekspresowej S3 z Międzyrzecza do węzła Jordanów. Droga ekspresowa S3 połączyła się tym samym z autostradą A2.

Jak podała GDDKiA, budowa całego 43 km odcinka drogi ekspresowej S3 pomiędzy Międzyrzeczem a Sulechowem rozpoczęła się 3 lata temu i była podzielona na 3 kontrakty realizowane przez Strabag, Budimex i Mota Engil. Koszt realizacji to nieco ponad miliard złotych, czyli niespełna 6 mln euro za kilometr. W ramach kontraktów oprócz budowy ciągu głównego trasy wykonawcy wybudowali dwa nowe węzły drogowe, kolejne dwa przebudowali. Powstały 34 wiadukty, w tym dwie estakady o długości ponad 700 i 900 m. Wykonane zostały również elementy ochrony środowiska. Zabezpieczenie ma formę ogrodzeń z siatki o wysokości 4 m. Całkowita długość ogrodzeń na tym odcinku drogi wynosi ponad 5,5 km.

GDDKiA zapowiada, że brakujące drugie jezdnie obwodnic Gorzowa (12 km), Międzyrzecza (6,5 km) oraz z Sulechowa przez Zieloną Górę, Nową Sól do Nowego Miasteczka (44 km) powstaną do jesieni 2016 r. Jeszcze w tym roku ogłoszone zostaną pozostałe przetargi na budowę S3 od Nowej Soli do granicy z Czechami. W sierpniu będzie to odcinek od Nowej Soli do Legnicy, w październiku natomiast dalszy ciąg trasy od Legnicy do granicy z Czechami w Lubawce.

Opracowanie: Anna Stańczuk, RPE WKP

Źródło: www.gddkia.gov.pl, stan z dnia 22 sierpnia 2013 r.

Data publikacji: 22 sierpnia 2013 r.