Publikacja "Przewodnika ws. Odpowiedzialnego Zaangażowania Korporacji w Politykę Klimatyczną" wiąże się z tym, że biznes odgrywa coraz większą rolę w kształtowaniu polityki klimatycznej. W warszawskim szczycie COP 19 uczestniczy wiele zrzeszeń biznesowych, a także globalnych korporacji.

"Przedsiębiorcy i inwestorzy stają się stają się coraz bardziej świadomi ryzyk wynikających ze zmian klimatu i chcą wprowadzać jasne i spójne polityki klimatyczne, by zapewnić produktywne środowisko pracy" - podkreślono w środowej informacji UN Global Combat.

W przewodniku wskazano kluczowe działania, które powinny podjąć korporacje, aby przyczynić się do poprawy klimatu. Wśród nich są: identyfikacja możliwości firmy w zakresie ochrony środowiska, inwentaryzacja potencjalnych działań klimatycznych oraz raportowanie na temat wpływu zmian polityki klimatycznej.

Według ONZ odpowiedzialne zaangażowanie korporacji w kwestie klimatyczne może pomóc tworzyć wspólną płaszczyznę do rozmów z rządami na temat ochrony środowiska. Zwiększa też zaufanie publiczne do działań firm oraz promuje działania, które mają na celu zapobieganie zmianom klimatycznym.

Raport dowodzi, że wiele firm boryka się z wprowadzeniem odpowiednich działań na rzecz ochrony klimatu. Zgodnie z dokumentem, polityki siedmiu na dziesięć przedsiębiorstw nie są w pełni zgodne z praktykami na rzecz ochrony klimatu, jakie wprowadzają rządy. Właśnie z myślą o takich firmach powstał dokument UN Global Combat.

Opracowanie będzie omawiane podczas wtorkowej sesji na COP19 pod tytułem "Troska o klimat biznesu". "Przewodnik ws. Odpowiedzialnego Zaangażowania Korporacji w Politykę Klimatyczną" został przygotowany w oparciu o badania 75 przedsiębiorstw i liderów z ponad 60 organizacji z 20 krajów świata.

UN Global Compact jest największą na świecie inicjatywą ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju. Od momentu inauguracji w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ Kofi Annana, do Inicjatywy przystąpiło już ponad 10 tys. członków ze 145 krajów świata.