Prezydent podpisał dwa ważne akty dla branży transportowej, nad ktorymi Sejm zakończył prace nad nimi w czwartek 5 lipca późnym wieczorem. Posłowie poparli poprawki senatorów do ustaw: o tachografach oraz o transporcie drogowym. Nowe przepisy, zarówno dotyczące tachografów jak i tranpsortu drogowego, zaczną obowiązywać po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Koniec manipulacji

Za sprawą nowych przpisów o tachograch* zwiększyć się ma bezpieczeństwo. Jak? Ustawa wprowadza surowe kary za manipulowanie rejestrowanymi danymi oraz zwiększając wiarygodność warsztatów wykonujących instalacje, naprawy, sprawdzenia i przeglądy tachografów.

Spóźnione przepisy o reputacji

Generalnie nowelizacja dostosowuje polskie przepisy do Rozporządzenie 2016/403 WE*, które już od  stycznia 2017 r. podzieliła naruszenia na najpoważniejsze (NN), bardzo poważne (BPN) i poważne (PN). W razie odnotowania wykroczenia najpoważniejszego lub kilku bardzo poważnych albo poważnych, administracja drogowa jest zobowiązana wszcząć procedurę utraty dobrej reputacji. A w razie orzeczenia utraty dobrej reputacji przewoźnikom grozi ograniczenie prowadzonej działalności w postaci zmniejszenia liczby wykorzystywanych przez nich ciężarówek.

Nowela wprowadza również odpowiedzialność administracyjną na zarządzającego transportem, np. prowadzącego działalność gospodarczą czy też inną osobę wykonującej czynności związane z przewozem drogowym.

* Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.