Senat wprowadził jedną poprawkę do ustawy o transporcie drogowym na którą branża transportowa czeka już od 2016 r. Senatorowie wykreślili przepis mówiący, że organ wydaje decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej w przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa m.in. w art. 92b ust. 1 - naruszenie przepisów o czasie pracy nie z winy przewoźnika. Ustawę wraz z poprawką poparło 60 senatorów, przeciw był jeden, 23 wstrzymało się od głosu.

Kategorie naruszeń

Generalnie nowelizacja dostosowuje polskie przepisy do Rozporządzenie 2016/403 WE*, które już od  stycznia 2017 r. podzieliła naruszenia na najpoważniejsze (NN), bardzo poważne (BPN) i poważne (PN). W razie odnotowania wykroczenia najpoważniejszego lub kilku bardzo poważnych albo poważnych, administracja drogowa jest zobowiązana wszcząć procedurę utraty dobrej reputacji. A w razie orzeczenia utraty dobrej reputacji przewoźnikom grozi ograniczenie prowadzonej działalności w postaci zmniejszenia liczby wykorzystywanych przez nich ciężarówek.

Wysokie kary

Nowela wprowadza również odpowiedzialność administracyjną na zarządzającego transportem, np. prowadzącego działalność gospodarczą czy też inną osobę wykonującej czynności związane z przewozem drogowym. 

Ponadto znacząco podwyższa kary za naruszenia. Dla przedsiębiorców z 10 do 15 tys. zł, a dla zarządzających transportem z 2 do 5 tys. zł. Z tego powodu projekt był mocno krytykowany podczas konsultacji. 

Teraz ustawa ponownie trafi do sejmu. Ma zacząć obowiązywać po uplywie 30 dni od dnia ogłoszenia.
------------------------------------------------------------------------
* Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.