Szkolenie Proces budowlany – od pozwolenia na budowę do pozwolenia na użytkowanie odbędzie się 16 października 2013 r. w Warszawie w siedzibie Wolters Kluwer Polska S.A. (ul. Płocka 5a).


Szkolenie skierowane jest zarówno do uczestników procesu budowlanego (projektantów, inwestorów, kierowników budowy), wykonawców oraz podwykonawców, jak również do pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego.

Celem szkolenia jest zdobycie, poszerzenie i ugruntowanie wiadomości z zakresu Prawa budowlanego oraz rozporządzeń wykonawczych, dotyczących prawidłowego przebiegu procesu budowlanego, poczynając od dokonania zgłoszenia planowanych robót budowlanych albo uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, poprzez poprawne i bezkolizyjne prowadzenie budowy, aż do faktycznego zakończenia inwestycji.


Szkolenie poprowadzi Dorota Dorska – Havaris:

Specjalizuje się w szeroko rozumianych zagadnieniach prawnych budowlanego procesu inwestycyjnego i gospodarce nieruchomościami. Doradza Klientom - inwestorom, projektantom, wykonawcom - jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy i zminimalizować ryzyko prawne wynikające z prowadzonej inwestycji.

Od lat prowadzi wykłady i szkolenia dotyczące prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, przepisów regulujących gospodarkę nieruchomościami oraz umów zawieranych w procesie budowlanym. Jest autorką wielu publikacji o tematyce prawnej z zakresu swojej specjalizacji, w tym książki nt. "Umów w procesie budowlanym" oraz "Praw i obowiązków uczestników procesu budowlanego".

Patronem medialnym szkolenia Proces budowlany - od pozwolenia na budowę do pozwolenia na użytkowanie jest serwis ABC Budownictwo www.budownictwo.abc.com.pl>>>

Przeczytaj więcej o szkoleniu>>>