Nowe zasady wynikają z ustawy z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1831).

Jeszcze do końca roku obowiązuje zasada, zgodnie z którą, jeśli zleceniobiorca pracuje na podstawie kilku umów zleceń, to obowiązkowym tytułem jest ta, która została zawarta najwcześniej. Można też wskazać inną umowę jako tytuł ubezpieczeń lub dobrowolnie opłacać składki ze wszystkich. Od 1 stycznia 2016 r. to się zmienia. Rozstrzyga o tym znowelizowany art. 9 ust. 2 – 2b ustawy systemowej. Tak jak obecnie, jeśli zleceniobiorca będzie pracował na podstawie kilku kontraktów, obowiązek ubezpieczenia będzie dotyczył pierwszego z nich. Jeśli jednak podstawa wymiaru składek z tej umowy będzie niższa od 1850 zł (czyli kwoty minimalnej płacy w 2016 r.), wówczas pozostałe umowy staną się również obowiązkowymi tytułami ubezpieczeń społecznych.

Więcej na www.kadry.abc.com.pl