Oddano do użytku obwodnicę Opoczna, której głównym zadaniem jest wyprowadzenie tranzytu z drogi krajowej nr 12. Długość nowej trasy to 7,8 km.
Obwodnica jest drogą jednojezdniową o trzech pasach ruchu w układzie 2+1. Trzy pasy jezdni pozwalają na bezpieczne wyprzedzanie i radykalne skracają czasu przejazdu, natomiast wjazd do centrum Opoczna, jak również na drogę wojewódzką 713 w kierunku Tomaszowa Mazowieckiego, zapewniają dwa bezkolizyjne węzły. Wybudowano osiem towarzyszących obiektów inżynierskich: 6 wiaduktów i dwa mosty na rzekami Wąglanką i Drzewicką. Prace budowlane prowadzone przez firmę Strabag ruszyły w połowie 2010 r., a zakończyły się ostatniego dnia 2011 r. i kosztowały około 150 mln zł.
Źródło: www.gddkia.gov.pl, stan z dnia 9 stycznia 2012 r.

Data publikacji: 10 stycznia 2012 r.