W trakcie konferencji Główny Geolog Kraju poruszył m.in. kwestie dotyczące realizacji zadań wynikających z przyjętego w sierpniu 2008 r. dokumentu: Kierunki badań w dziedzinie geologii inżynierskiej (na lata 2008-2015). W swoim wystąpieniu Minister podkreślił także istotne znaczenie prac geologiczno-inżynierskich dla bezpieczeństwa ogólnego, zapobiegania geozagrożeniom (w tym przeciwdziałaniu osuwiskom) i badań w celu likwidacji ich skutków.

Problematyka tegorocznego sympozjum koncentruje się m.in. na roli geologii inżynierskiej w zagospodarowaniu przestrzennym, ochronie dziedzictwa kulturowego i zarządzaniu kryzysowym. Jego uczestnicy będą również rozmawiać na temat aspektów formalno-prawnych w działalności geologiczno-inżynierskiej. Poruszą także kwestie dotyczące kierunków rozwoju badań polowych i laboratoryjnych w geologii inżynierskiej i geotechnice. Ponadto sympozjum będzie okazją do omówienia zagadnień z zakresu geodynamiki inżynierskiej.

Organizatorami spotkania są Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Polski Komitet Geologii Inżynierskiej i Środowiska, Sekcja Polskiej Międzynarodowej Asocjacji Geologii Inżynierskiej i Środowiska (IAEG) oraz Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Sympozjum potrwa do 18 listopada 2011 r.