Projektodawcy podkreślają, że funkcjonujące obecnie regulacje utrudniają rozwój bazy turystyczno-narciarskiej bez zgody dyrektorów Parków Narodowych, nierzadko niechętnym jakimkolwiek zmianom, nawet tym nie ingerującym w sposób nadmierny i szkodliwy w środowisko naturalne.

Zmiana w ustawie o ochronie przyrody da szansę na rozwój obszarów leżących w pobliżu parków narodowych. Bardzo często spotykamy się z sytuacjami, w których miejscowościom turystyczno-wypoczynkowych utrudnia się rozwój poprzez wprowadzanie obostrzeń prawnych, uniemożliwiających m.in. rozbudowę ośrodków rekreacyjnych, sportowych, turystycznych, itd. - podkreślają w uzasadnieniu wnioskodawcy. Związane jest to najczęściej właśnie z objęciem danego obszaru specjalną, choć nieuzasadnioną ochroną. Wykorzystywanie potencjału danych obszarów może mieć miejsce bez nadmiernej ingerencji w strukturę przyrody. Przykładem stają się zachodnie ośrodki narciarskie, które częstokroć znajdują się na obszarach chronionych.

Projekt został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu.

www.sejm.gov.pl