We wtorek 17 grudnia rząd przyjął ponownie projekt nowelizacji prawa budowlanego. Wszystko wskazuje, że jest to ten sam projekt, który został przyjęty 6 listopada, przedstawiona jeszcze przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju i upoważniła je do prezentowania stanowiska rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych. Mimo to projekt nie trafił do Sejmu. Teraz ponownie wrócił pod obrady rady ministrów, ale już jego wnioskodawcą jest nowe ministerstwo rozwoju, kierowane przez Jadwigę Emilewicz. Nie ma jednak pewności, czy jest on tożsamy z projektem przyjętym w listopadzie, bo nie został jeszcze opublikowany w Rządowym Centrum Legislacji. Z komunikatu Centrum Informacyjnego Rządu wynika jednak, że co do zasady przewiduje podobne zmiany - ma dać więcej swobody inwestorom, a także ułatwić legalizację ponad 20-letnich samowoli budowlanych.

 

Tomasz Filipowicz, Alicja Plucińska-Filipowicz, Marek Wierzbowski

Sprawdź  

Co ma zmienić nowelizacja

Zgodnie z komunikatem CIR nowelizacja:

  • zmienia wykaz obiektów zwolnionych z uzyskiwania pozwolenia na budowę. Przede wszystkim nie będzie trzeba mieć pozwolenia na postawienie paczkomatów i podobnych obiektów, np. bankomatów. O konsekwencjach orzeczeń sądowych w sprawie paczkomatów pisaliśmy na Prawo.pl pod koniec lutego.  
  • określa graniczny, pięcioletni termin dla stwierdzenie nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Obecnie nieważność takich decyzji można stwierdzić wiele lat po tym jak budynek już powstał i był użytkowany.
  • przewiduje tzw. prostą bezpłatną procedurę legalizacyjną dla budynków powstałych bez zgłoszenia czy pozwolenia na budowę ponad 20 lat temu. Głównym wymogiem legalizacji na podstawie uproszczonej, bezpłatnej procedury będzie przedstawienie ekspertyzy technicznej, potwierdzającej możliwość bezpiecznego użytkowania obiektu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
  • wprowadza nową definicję projektu budowlanego. Ma się on składać się z projektu zagospodarowania działki lub terenu (usytuowanie, układ komunikacyjny, informacja o obszarze oddziaływania obiektu), projektu architektoniczno-budowlanego (układ przestrzenny, projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe) i projektu technicznego, który będzie trzeba złożyć w urzędzie razem z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszeniem zakończenia robót.
  • ma zobowiązać projektanta do sprawdzenia, czy budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne można podłączyć do istniejącej sieci ciepłowniczej. Jeśli przedsiębiorca zarządzający siecią będzie opóźniał wydanie warunków przyłączenia do sieci, zapłaci karę za każdy dzień zwłoki. W projekcie są też uregulowane zasady wydawania przez przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjne warunków technicznych przyłączenia do sieci. Wprowadzi też zakaz pobierania opłat za nie.
  • zobowiązuje do sporządzenia ekspertyzy przeciwpożarowej przy zmianie mieszkania na przedszkole czy piwnicy w bloku na escape room.

 

Teraz projekt powinien już trafić do Sejmu, który zapewne zajmie się nim już w nowym roku. Nowe przepisy mają wejść w życie po sześciu miesiącach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.