Szkolenie pt. Umowy terminowe po zmianach - praktyczne problemy odbędzie się 10 marca 2016 r. w Warszawie (w godz. 9:00-16:00).

 
Uczestnicy szkolenia uzyskają odpowiedzi na pytania: 
Jaki jest czas trwania umowy na okres próbny? Jakie umowy o pracę będzie można zawierać z pracownikami? Które umowy będą wliczane do limitu 3 umów? Czy należy uzupełnić treść wieloletniej umowy o pracę zawartej przed wejściem w życie zmian? Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy w związku z wydłużeniem okresu wypowiedzenia terminowych umów o pracę? W jakich sytuacjach dopuszczalne będzie zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy?
 
Szkolenie poprowadzi:
dr Anna Sokołowska - prawnik, ekspert z zakresu prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie. Ukończyła Instytutu Nauk Prawny Polskiej Akademii Nauk oraz w 2000 r. złożyła egzamin państwowy i otrzymała uprawnienia inspektora pracy. Posiada 20 letnie doświadczenie w zakresie prawa pracy. Swoje doświadczenie zdobywała zajmując się w ramach pracy zawodowej pracami o charakterze opiniodawczym, legislacyjnym oraz nadzorczym nad działalnością kontrolną inspektorów pracy. Koordynator i uczestnik projektów krajowych i międzynarodowych oraz kampanii społecznych w obszarze ochrony pracy. Wykładowca na uczelniach wyższych, recenzent publikacji i prac dyplomowych, trener i doradca.
 
W PROGRAMIE m.in:
  • opis terminowej umowy o pracę i jej istotnych elementów
  • nowy katalog umów o pracę
  • nowe zasady zawierania umów na okres próbny
  • limitowanie umów na czas określony (33 + 3)
  • dopuszczalność zawarcia umowy na czas określony poza kodeksowymi limitami 
  • szczegóły umowy o pracę na czas określony i jej istotnych elementów
  • zasady postępowania w tzw. okresie przejściowym
  • rozwiązywanie umów terminowych na nowych zasadach
  • zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
  • świadectwo pracy za umowy terminowe po zmianie przepisów

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej wydarzenia oraz pod adresem szkolenia@wolterskluwer.pl lub telefonem: +48 664 729 369. Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj >>  Serdecznie zapraszamy do udziału!