Sekretarz generalny Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Doradztwa Technicznego (EFCA) Jan van der Putten wyjaśnia, że w nowej dyrektywie, która prawdopodobnie wejdzie do prawa polskiego na początku roku 2016, zostały uwzględnione nowe drogi zamawiania. Według niego obecnie w Polsce głównym problemem jest zły sposób przygotowania projektów infrastrukturalnych. Zbyt rzadko już na początku inwestycji korzysta się ze studium wykonalności. Uważa także, że duże zmiany zajdą w wyniku nowelizacji prawa zamówień publicznych. Parlament i Urząd Zamówień Publicznych pracują nad kilkunastoma projektami.

Do 2016 r. w życie powinny wejść też zmiany europejskich przepisów o zamówieniach publicznych. Komisja Europejska chce przede wszystkim zwiększyć wykorzystanie e-zamówień, które mogą dawać od 5 do 20% oszczędności. Procedury mają zostać uproszczone z korzyścią dla małych i średnich przedsiębiorstw.