Program gwarancji de minimis, który uruchomiono w marcu tego roku, służy wzmocnieniu sektora mikro, małych i średnich firm. Polega on na udzielaniu przez BGK gwarancji spłaty kredytów obrotowych, które przedsiębiorcy mogą zaciągać w bankach kredytujących.
- Program de minimis już miesiąc temu mogliśmy określić jako wielki sukces. A w ciągu ubiegłego miesiąca 5 tysięcy nowych firm skorzystało z gwarancji. Przyznano 1,5 mld nowych kredytów - mówił wicepremier Jacek Rostowski, wskazując na ogromne zainteresowanie przedsiębiorców.
Dotychczas z gwarancji skorzystało już przeszło 26 tysięcy firm a wartość kredytów zaciągniętych dzięki gwarancjom sięga już 9 mld złotych. Do 31 października br. BGK udzielił gwarancji na kwotę ok. 5,15 mld zł
Premier Donald Tusk zwrócił uwagę na świetne przygotowanie do przyjęcia programu oraz szczególną rolę polskiego sektora bankowego we wspieraniu rozwoju gospodarki. - Cieszę się, że te najlepiej przygotowane banki stają się symbolem wsparcia – mówił premier. – Gwarancje de minimis to jeden z najlepszych przykładów na to, jak budować sensowny program z wyraźnym ukierunkowaniem na ludzi – podsumował.
O nowej roli i zadaniach nałożonych na BGK w związku m. in. z programem de minimis mówił prezes zarządu BGK Dariusz Kacprzyk. - Jako państwowy bank rozwoju wkraczamy teraz w zupełnie nową erę działalności. Dysponujemy kompetencjami i kapitałem na niespotykanym dotąd poziomie, a dobra współpraca z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi pozwala skuteczniej realizować stojące przed nami wyzwania – podkreślił.

Do tej pory rządowy program gwarancji zabezpieczał tylko kredyty obrotowe, związane z finansowaniem działalności bieżącej firm. Dzisiaj rusza drugi etap programu, który ułatwi dostęp firm do kredytów inwestycyjnych i rozwojowych.
- Jest kilka podobnych programów w Europie, ale żaden nie osiągnął takiego sukcesu jak gwarancje de minimis w Polsce. Chcemy ten program przedłużyć i rozszerzyć, ale podchodziliśmy do tego ostrożnie. Dzisiaj program jest gotów na rozszerzenie o kredyty inwestycyjne i rozwojowe - podkreślał wicepremier Rostowski.
Gwarancje będą ułatwiać dostęp do finansowania szeroko rozumianych celów inwestycyjnych, jak również - jako instrument nie wiążący się z faktycznym przekazaniem środków finansowych - będą elementem wpisującym się w charakter wsparcia, jaki planowany jest w nowej perspektywie finansowej.